Iphone 4 nói người khác không nghe được.

Vietfones Mobiles địa chỉ tin cậy sửa chữa, mở mạng điện thoại di động